../
Endüstriyel Tesislerde Kullanılan ve malzemenin sistemin ihtiyacı oranında kontrollü depolanması amacıyla kullanılan Siklon, Bunker Ve ekipmanlarına ait her türlü sac imalat ,montaj ve revizyonu KAMASER tarafından yapılmaktadır.Siklon ve bunkerlere ait filtrasyon ve Fan İmalat ve montaj ve demontaj (Modernizasyon ) Çalışmalarını yapmaktadır.
Endüstriyel Tesislerin talep etmiş olduğu her türlü çelik yapıyı imalat ve montaj aşamasını tamamlamaktayız.2005 yılında başladığımız çelik konstrüksüyon sektörüne birçok yapıyı kazandırmış bulunmaktayız.Sırasıyla oteller ,saç işleme fabrikaları, kalsit ve döküm fabrikaları, çimento fabrikaları, üre ve fosfat tesisleri ve tahıl taşıma ve stokhollerini anahtar teslim uygulamalarını tamamlamış bulunmaktayız.
Çimento fabrikalarının kalker bunkeri ve çimento fabrikası kil bunkeri ,değirmen bunkerleri, ünitelerine ait,(çimento fabrikası-farin besleme bunker binası ) şut, şutlar,pantolon klepe,bunker tartım cihazı (dozaj bandı) ,ve bunker sürgülü şiberleri, ayrıca platformalar, torbalı filtre ve bu torbalı filtre sirkülasyon fanı,çimento fabrikası besleme ve toz tahliye şutu gibi besleme bunkeri binasına ait bütün toz tutma sistemlerinin revizyonlarını yapmaktayız. Çimento fabrikaları, Tahıl ,gübre, demir çelik, petro kimya ,şeker ,cam ve seramik fabrikalarına ait dikey depolama ve dağıtma elemanı olan siklon imalat montajı ayrıca dinamik seperatörlerine ait siklonların imalat montaj , demontaj revizyon gibi çalışmalarını uzman kadromuz ile sürdürmekteyiz.
Çimento fabrikalarına ait dinamik seperatör siklonlarının densit - ferrakter hizmetlerini sizlerie sunmaktayız.Siklonlara ait dalma boruları, kompansatör,sistem fanları,sirkülasyon fanları,torbalı filtrelerin imalat montaj demontaj revizyon ve kapasite artırımı hizmetlerimiz içerisindedir.
Endüstriyel tesislerin bunker ve siklonlarına ait ,sürgülü şiber,tartım kantarları,şut,şüt,şhut,imalatları, pantolon klepe,ara çelik imalatı,toz emiş boruları,gömülü elemanları,Çelik Paletli Tartılı Besleyici,bantlı tartı besleyici,siklon hücre tekeri , sirkülasyon fanı,proses gaz borusu,ve buna bağlı tüm support , mesnet , sac eleman imalatlarını bunker ve siklonları kendi atelyesinde imalatlarını yapmaktadır.


KAMASER SİKLON BUNKER GALERY 1

KAMASER  endüstriyel Tesislerin çelik konstrüksüyon çalışmalarını projeye uygun imalat,montaj demontaj revizyon kapasite artırım çalışmaları KAMASER endüstriyel tarafından yapılmaktadır.

KAMASER SİKLON BUNKER GALERY 2

Her türlü projeye uygun olarak doğrudan tedariğini etmiş bulunduğumuz elemanlardan oluşan projeye göre imalat yaptığımız gibi yapma kolon ve kirişlerden oluşan projelere imza atmış bulunmaktayız. .

KAMASER SİKLON BUNKER GALERY 3

KAMASER, Endüstriyel Tesislerin Zaman İçerisinde Meydana Gelen kapasite artırımı ,yeni projeler, revizyon ve kapasite artırımına kadar her türlü projeye uygun imalat montaj revizyon ve kalite departmanları alanlarında hizmet vermekteyiz..