../
KAMASER Endüstriyel , petro kimya, petro ve gaz tesisleri, güç santraller ,termik santralleri, enerji santralleri'ne ait her türlü boru ve nakil hatlarına ait projelerde çalışmaktadır.
KAMASER ENDÜSTRİYEL , Doğalgaz Boru Hatları, Evsel Ve Sınayi su temini,kömür ve çimento nakil sistemleri,atık su ve acil tahliye boru hatları ,rafineri ve bakır cevheri hatlarına ait boru ve nakil hatlarına ait çalışmaları yapmaktadır.
Kamaser Endüstriyel Petro kimya ve Gaz Endüstrisine yönelik her türlü mekanik- mekanik ,çelik konstrüksüyon ve proje dizayn alanlarında çözüm ortağı olarak görevini sürdürmektedir.
Kamaser gübre fabrikaları ,fosfat , üre , likit ve gaz petrol türevleri ve bunlara ait mekanik çelik konstrüksüyon ve inşaat işlerini yapmaktadır.
KAMASER endüstri demir çelik endüstrisinde kullanılan gaz kanallarının izolasyon ve montajınıda yapmaktadır.
Bayisi olduğu Konveyör Lastik bantlar ve rulo ve diğer tüm ekipmanlarının tedarikçisi olarak başarılı bir malzeme temini sunmaktadır.
KAMASER Endüstri Bunker ve siklon ve fırının, iç densit ve refrakter çalışmalarını bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu ile başarılı çalışmalar yapmaktadır.
Kamaser Endüstriyel ,Elektrofiltre ve farin sevk hattı ile havalı bant ,kovalı elevatör, helezonlar ile mevcut Farin değirmeni öğütme binası ile farin silosu arası taşıma yapar. Ön ısıtıcı binası - soğutma kulesi , Farin değirmen binası arası ve farin silosu-arasındaki sevk hatları,sevk borusu,elevatör, lastik bant (konveyör bant ) hatları ile sistemi stabil hale getirmiştir. Farin silosu,fırın besleme, çimento değirmeni besleme ünitesi,çiğ klinker silosu,çimento silosu gibi ünitelerin besleme hatlarını KAMASER ENDÜSTRİYEL başarılı bir şekilde tamamlamıştır.
MEvcut Teknolojik yerleşimlerin mekanik ve makina ve çelik konstrüksüyon elemanları ve Besleme ve Toz Tahliye Şutu,Basınçlı Hava Boru Tesisatı elemanları,çimento fabrikası Gaz Borusu sevk hatları, taze hava sevk hattı,besleme ve toz tahliye şutları,toz emiş boruları,gaz boruları,klinker silosu ve nakil hatları ve farin silosu ve nakil hatları tüm flanş,boru,klepe,taze hava klepesi,nakil helezonu,motorlu klepe,nakil helezou,havalı bant ve ekipmanları hareketli ve sabit mesnetler, platformlar,mal kesme klepesi,kompansatör,pnömatik sevk hatları,konveyör nakil ve hatları ve boru konsolları elemanları gibi tüm ekipmanlar atelyemizde kendi imalatlarımızdır.

Ürün Adı

Ürün Adı

Ürün Adı

Ürün Adı

Ürün Adı

Ürün Adı

Ürün Adı

Ürün Adı