Kamaser Cam - Seramik Fabrikaları

KAMASER Endüstriyel , toprak ,maden endüstrisi cam ve seramik fabrikaları alanlarında faaliyet göstermektedir.

Kamaser Endüstriyel Seramik Fabrikalarının toz toplama, boru ve nakil hatları , bunker siklon ve değirmen gibi ünitelerin imalat montaj demontaj hizmetlerini sunmaktadır.

Kamaser gübre fabrikaları ,fosfat , üre , likit ve gaz petrol türevleri ve bunlara ait mekanik çelik konstrüksüyon ve inşaat işlerini yapmaktadır. .